Etkili İletişim Becerileri Nelerdir? İş Dünyasında Etkili İletişim Kurma Sürecinde Neler Gereklidir?

Sosyal bir varlık olan insanın kendisini tanıması, geliştirmesi ve geri bildirim alarak kendini değerlendirmesinde geliştirilen iletişim teknikleri önemli katkılarda bulunmuştur. Kişiler arasındaki iletişim ilk olarak akla sözlü iletişim olarak gelse de aslında vücut dili, jest ve mimikler iletişimde en etkili unsurlardandır. İletişim becerilerini etkili kılmanın yolu dinleme, diksiyonun güzel kullanımı, sesinizi iyi kullanma, beden dilinin doğru yönetimi ve karşımızdaki kişiyle iletişimde kalmak iletişim becerilerinin faktörlerini oluşturur.

Etkili İletişim Neden Önemlidir?

Etkili iletişim kurmak ekip çalışmalarının verimli geçmesini olumlu yönde etkiler. Etkili iletişim becerilerine sahip olan insanlar özgüvenini yüksek tutar ve bu durum ikna kabiliyetlerini de geliştirir. İnsanların gözünde olumlu bir ön izlenim bıraktıklarından kurulan iletişim hem kaliteli hem de efektif hal alır. İletişim gücü kuvvetli olan insanlar doğru iletişim kuramayan kişilere göre her konuda daha avantajlı olur.

Etkili İletişim Nasıl Kurulur?

Olması gereken, her alanda her birimle sağlıklı iletişim kurmak için bazı temel doğruları edinmek gereklidir. İletişim sürecini hazırlayan, başlatan ve ileten kişiye genel olarak gönderici adı verilmektedir. Gönderici iletişimin en önemli öğesidir. İletişim göndericisiz gerçekleşemez. İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir. Kişilerin etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 • Etkin dinleyici olmak
 • Hoşgörülü ve önyargısız olabilmek
 • Empati kurabilmek
 • Beden dili, hitap, ses tonu ayarlamak
 • Kendimizi doğru ifade edebilmek
 • Eleştiriye açık olmak
 • Doğal olmak
 • Güven verici ve tutarlı ifadelerde bulunmak
 • Uzlaşmacı ve yapıcı yaklaşım izlemek

Etkili İletişim Öğeleri Nelerdir?

 • Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur.
 • Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.
 • İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır.
 • Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.
 • Bağlam: İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır.
 • Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.
 • Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir.

Çalışma Alanlarında İletişim Becerilerinin Önemi

İletişim hayatımızın her alanında olduğu gibi iş hayatımızın da önemli bir parçası. İş hayatında iletişimin önemi kadar nitelikli olması da önem taşır, eğer müşteri ile anlaşılamıyor, iş arkadaşları arasında uyuşmazlık yaşanıyorsa orada sağlık bir iş ortamının olduğu söylenemez.

Ekip İçi İletişim

Ekip içi iletişimin kuvvetli olması, faydalı ekip çalışmalarının ve verimli işlerin ortaya çıkması demektir. Birbirinden farklı düşünce, fikir ve renklerin bir arada toplandığı ekip çalışmalarında doğru iletişim temel kuraldır. Sağlıklı bir iletişim için ekipteki herkesin birbiriyle sağlam bir bilgi akışı içinde olması gerekir. Bilgi kirliliğini engellemenin yolu kendimizi doğru ifade etmek, dinlemek ve fiziksel olarak doğru mesajları vermekten geçer.

Nedeni fark etmeksizin tüm hayatı boyunca bir birey için etkili iletişim bireyler için olumlu yönde etkiler gösterir. Kendisini doğru ifade edebilen insanlar iletişim problemlerini geride bırakmış olur ve başarılı bir kariyer, başarılı insan ilişkileri bunların sonucunda da saygınlık kazanır.

Bu İçeriklerde Hoşunuza Gidebilir

Yapay Zekanın İş Operasyonları Üzerindeki Etkisini Anlamak

Yapay Zeka Odaklı Arama Trendi

AI’nin Arama Motorları Üzerindeki Etkisi

Eğitimde Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka Çağına Uyum Sağlama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir