İnsan Kaynakları Departmanlarında Dijitalleşme Süreçleri

Günümüzde her sektör, işletme büyüklüğünden bağımsız dijital dönüşüme adapte oluyor. Süratle gelişen ve değişen rekabet ortamında şirket içi kurumsal kimlik oluşturan şirketler dijital dönüşüm farkındalığını kazanmaya başladı. İnsan Kaynakları süreçlerinin de bu dönüşüme ayak uydurmaması neredeyse imkansız hale geldi. Sonuç olarak ise İnsan Kaynakları departmanlarınca yönetilen iş ve süreçlerin büyük bölümü dijital dönüşüme dahil oldu ve dijital ortamdan kontrol ediliyor.


Türkiye’de Kariyer.net ve PwC ortaklığı ile yapılan İnsan kaynakları dijitalleşme endeksi araştırmaları ile 25 farklı sektörden 170 katılımcının bulunduğu araştırma sonucunda %51 şirket insan kaynakları süreçlerinin dijitalleştiğini gösteriyor.


Lider araştırma firması Gartner Research’ın makalesine göre ise (HR’s Role in Leading Digitalization); insan kaynakları alanında modernleşmek için isteksizlik söz konusu. Geleneksel İK yöntemlerinin başarısızlığı ortada olmasına rağmen, halen 10 şirketten 9’unun modern teknolojiler kullanmak yerine yıllık çalışan anketleri kullandığı gözlemleniyor. Bu anketlerden toplanan verinin aylar sonra ancak analiz edilebildiği düşünülürse çıkan sonuçların çok da fayda sağlamadığı aşikar.

Peki işletmeler dijital dönüşüme nasıl başarılı bir şekilde liderlik edebilir ve bu değişimi nasıl yönetebilir?

Değişim ve gelişim sürecine bakılarak İK uzmanları ve politikaları, bu sürece liderlik edilmesinde en önde gelen bir platform olarak değerlendirilebilmektedir. Dijital gelişmeler ışında güncellenen İKY, artık yeni nesil “dijital” İK olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, dijital dönüşümün ortaya çıkması, potansiyelinin sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmesi noktasında işletmeler, İKY uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. İşletmelerdeki İK ve İKY uygulamaları, işletmenin dijital dönüşüm girdilerini, oluşumunu ve sürdürülebilir dijitalleşme performansını belirleme gücüne sahiptir. Bunun temel sebebinin, İK’nin benzersiz zekâ, hayal gücü ve yaratıcılığının var olmasıdır.

Dijital dönüşümün sağlamış olduğu avantajlarla gerçekleştirilen İKY sistemleri; firmalarda çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleriyle ilgili verilerin elde edilmesini, kaydedilmesini, güncellenebilmesini ve gerektiğinde söz konusu verilere kolayca erişilebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Bu da işletmeler için daha hızlı ve etkin karar verme konusunda İK uzmanlarına yardımcı bir etmen olabilmektedir. Bilgisayarlar yardımıyla, dijital formatta daha hızlı ve hatasız bir biçimde elde edilen verilerin farklı şekillerde analizleri yapılabilmekte ve bunların sonuçları farklı formatlarda işletme yöneticilerine iletilebilmektedir. Yöneticiler de ellerindeki kayıtlı verileri dikkate alarak yeni süreçlerde alacakları olası alanlar için hangi nitelikteki çalışanlara ihtiyaç duyulacağını belirleyebilmektedir. Bu sayede, karar vermeye yönelik tekniklere nazaran daha kompleks ve aritmetiksel hesaplama gerektiren durumlarda dahi işlem süresi kısalarak süreç hızlanmış olmaktadır.


İşletmelerin teknoloji alanındaki gelişmelere uyum sağlaması açısından dijital dönüşüm artık vazgeçilemez bir kolaylık haline gelmiştir. İşletmelerin özellikle İnsan Kaynakları departmanlarında dijital dönüşüme ayak uydurması ile hem personel verimliliği artmış hem uzun süren analiz ve maliyetli arşivleme problemleri kolaylaşmış bunun yanında kağıt israfına son verilip çevreye katkı sağlamıştır.

Bir işletmenin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi noktasında, çalışanlara düzenli olarak teknolojik araçlara yönelik eğitimler ve geliştirme programları düzenlenmelidir. Sürece adapte olduğunu hissedebilen çalışanların, verimliliğinin ve performansının da artacağı düşünülmektedir.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2355757

Bu İçeriklerde Hoşunuza Gidebilir

Yapay Zeka Odaklı Arama Trendi

AI’nin Arama Motorları Üzerindeki Etkisi

Eğitimde Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka Çağına Uyum Sağlama

Yenilik Yapın, Uyum Sağlayın, Başarılı Olun: Dijital Dönüşümde Gelişmek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir