COVID-19 Aşılama Sürecinde İş Dünyasının Rolü

COVID-19 salgını hala şiddetleniyor ve soğuk, sosyal açıdan mesafeli bir yaz beklentisi yaklaşırken, hepimiz işlerimizin, işletmelerimizin, okullarımızın ve sosyal yaşamlarımızın yakında normal bir görünüme döneceğini umuyoruz. Evrensel olarak uygulanan aşıların büyüyü bozacağına ve sonunda kendimizi maskelerimizden kurtarabileceğimize dair bir tüm insanlık tarafından oluşturulmuş bir umut dolu bir inanç var ortada.

Dünya çapında başlatılan kitlesel aşılama programları, işletmelerin üstesinden gelmeye yardımcı olabileceği bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Büyük işverenler, aşıya güven oluşturmaya yardımcı olabilir ve aşılamayı teşvik edebilir. İş yerlerinde alınabilecek virüs karşıtı önlemler, yayılımın yavaşlatılması için hayati rol oynayacaktır. İşletmelerin sahip olduğu istihdam kayıtları, sağlık sistemlerinin daha adil ve kapsamlı bir şekilde aşı dağıtımı yapabilmesine yardımcı olabilecek zengin veri kaynakları olabilir.

Örneğin, yan etkilerden korkmanın getirdiği aşıya karşı halkın tereddütleri yaygındır. Dünya Ekonomik Forumu’nun COVID Eylem Platformu tarafından yürütülen Haziran 2020 anketinde, katılımcıların yalnızca% 71,5’i COVID-19 aşısı alma olasılıklarının çok veya bir şekilde olacağını bildirdi. Uzmanlar, toplumun yayılmasını durdurmak için nüfusun en az% 70’inin virüse karşı bağışık olması gerektiğini tahmin ederken, aşı güvenini oluşturmak ve sürdürmek hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Bir de aşı konusunda tereddütlü olmayan, ancak aşı için ödeme yapmak veya aşıyı sübvanse etmek için gereken sağlık sigortasına sahip olmayan insanlar var. Salgının ilk günlerini ve o sırada COVID testinin ciddi eksikliğini düşündüğümüzde bunu hayal etmek zor değil. İnsanlar (özellikle marjinal gruplardan) sıralarını beklerken ya da daha kötüsü bitmek bilmeyen sıralarda vakit harcarken, ayrıcalıklı bir kaç kişi bazen her gün olduğu gibi testlere erişti. Bugün birçok ses, zengin ülkelerin kendi nüfuslarını koruma şanslarını artırmak için aşılarını rezerve etmesini kınamaktadır. Duke Global Sağlık İnovasyon Merkezi araştırması, rezerve edilen dozların sayısını 9,8 milyar olarak gösteriyor.

Öyleyse, güven, adalet, disiplin, adil paylaşım ve işbirliğindeki açığı çözmenin, uygulanabilir bir aşı üretmek ve dağıtmak kadar odak noktası olması gerektiği sonucuna varmak oldukça adil görünüyor.

Büyük işverenler, sahip oldukları etki göz önüne alındığında, tamamen düzeltmeseler bile durumu önemli ölçüde hafifletebilirler. Forum tarafından yapılan aynı ankette, ankete katılanların% 61,4’ü işverenlerinin aşı tavsiyesini kabul edeceklerini söyledi. Bu, işletmelerin aşı okuryazarlığını teşvik etmede ve bilgi paylaşımı ve rehberlik için yapılandırılmış programlar uygulayarak işyerinde aşı güvenini oluşturmada çok önemli bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Aşı okuryazarlığını artırmanın en büyük yararı, aşının kendisinin sihirli değnek olmadığı gerçeğinin yaygın bir şekilde takdir edilmesinde yatmaktadır. Aşının ilk partileri, ABD’deki grip aşıları gibi yaklaşık% 40 ila 60 oranında etkili, kişinin maruz kalma riskini azaltacak, ancak mutlaka ortadan kaldırmayacaktır. Politika yapıcılar aşıyı vatandaşlara ulaştırmak için yatırımları artırırken, yalnızca ilk aşılar mevcut olduğunda herkesin aşı olmayacağını varsaymak pratiktir. Bulaşmayı durdurmak ve virüsü yok etmek için dünyanın en az üçte ikisinin aşılanması gerekecek. Bu nedenle, topluluklarımız yalnızca kademeli olarak ve aşamalar halinde güvenli hale gelecektir. Bu aynı zamanda, bir süre hepimizin maskelerimizi ve sosyal mesafe protokollerinden vazgeçemeyeceğimiz anlamına gelir. Aşılama programlarının başlamasından sonra bile, pandemi zamanı disiplinini teşvik eden işyeri normları ve işverenler, olumlu sonuçların sürekliliğini sağlamada çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunun daha önce yapmadığımız bir ölçekte yetişkin aşılaması olduğu düşünüldüğünde, işyerinin aşı kapsamını yaymak ve genişletmek için anahtar merkezlerden biri olarak ortaya çıkması doğaldır.

Hükümetler, merkez bankaları ve DSÖ gibi kuruluşlar, mücadeleye katılan işletmeler tarafından büyük ölçüde destekleniyor. Kamu-özel ortaklıkları ve şirketler çalışanları korumak, yeni acil ihtiyaçlara yardımcı olmak için imkanlarını yeniden konuşlandırmak, sürekli nakit akışları sağlamak ve ekonomiyi çalışır durumda tutmak için kendi ekonomik savaşlarına rağmen yardımlarını esirgememektedir. İletişim izleme uygulamaları, dijital sağlık pasaportları, daha güvenli kamusal alanlar için teknoloji, aşı keşfi, aşı dağıtımı için lojistik yeteneklerden topluluk desteği için büyük hayırsever fonlara kadar, işletmeler bu zorlu zamanlarda işleri aşmak için mücadele eden uluslarla gerçek anlamda ortaklık kuruyorlar. Kuruluşlar, akıl ve güvence ile uyum sağlamak ve güvensizlik ve korkunun yayılmasına karşı koymak için gereken şeffaflığı ve açıklığı getirmek için benzersiz bir şekilde donatılmıştır. Şimdi, pandeminin kesin bir şekilde sona ermesine doğru hepimizin ileriye hareket ederek, insanlığın elçileri olma şansımız var.

Kaynak: WeForum

Bu İçeriklerde Hoşunuza Gidebilir

AI’nin Arama Motorları Üzerindeki Etkisi

Eğitimde Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka Çağına Uyum Sağlama

Yenilik Yapın, Uyum Sağlayın, Başarılı Olun: Dijital Dönüşümde Gelişmek

İnovasyon Kültürünün Önemi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir